Zgłoszenie

Aby zgłosić się do pierwszego etapu konkursu, kandydaci powinni przygotować i wysłać następujące trzy elementy aplikacji:

  1. formularz aplikacyjny (tutaj)
  2. zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział w konkursie (pobierz)
  3. potwierdzenie uiszczenia opłaty aplikacyjnej (PayPal)

 

Kandydaci proszeni są o wypełnienie formularza aplikacyjnego online i dosłanie pozostałych dwóch elementów aplikacji drogą mailową na adres kontakt@cambridgeclass.pl. Wszystkie trzy elementy aplikacji muszą zostać wysłane do 15 listopada 2018 r. do godziny 23:59 (czasu polskiego). Kandydaci otrzymają potwierdzenie mailowe w ciągu 48 godzin od wpłynięcia aplikacji.

W przypadku problemów z którymkolwiek z elementów aplikacji prosimy kontakt mailowy.