Zgłoszenie

Aby zgłosić się do pierwszego etapu konkursu, kandydaci powinni wypełnić formularz aplikacyjny znajdujący się tutaj. Kandydaci będą proszeni o załączenie dwóch dodatkowych dokumentów w ostatniej części formularza:

  1. zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział w konkursie (pobierz wzór)
  2. potwierdzenie uiszczenia opłaty aplikacyjnej przez PayPal – wygeneruj i załącz potwierdzenie w formacie PDF

Zgłoszenia przyjmowane są do 19 listopada 2023 r. do godziny 23:59 (czasu polskiego). Kandydaci otrzymają potwierdzenie mailowe w ciągu 48 godzin od wpłynięcia aplikacji.

W przypadku problemów z którymkolwiek z elementów aplikacji prosimy o kontakt mailowy lub przez stronę konkursu na Facebook’u.