O Konkursie

Kto może wziąć udział w konkursie?

Szukamy osób ambitnych, silnie zmotywowanych oraz posiadających potencjał, by po dwóch latach w LAS odnieść sukces na najbardziej prestiżowych uczelniach na świecie. Minimalne wymagania umożliwiające aplikacje:

– uczeń lub uczennica I klasy szkoły ponadgimnazjalnej w Polsce;

– średnia ocen na świadectwie gimnazjalnym min. 4,7;

– średnia wynik testu gimnazjalnego min. 80% w tym min. 75% z poszczególnych części egzaminu;

– bardzo dobra znajomość języka angielskiego;

– udokumentowane osiągnięcia naukowe, szerokie zainteresowania oraz aktywność pozaszkolna.

Proces Aplikacyjny

Etap I: Aplikacja online. Zgłoszenia przyjmujemy do 15 listopada 2017 r. Do udziału w kolejnym etapie zaprosimy około 20 osób, które automatycznie zostaną finalistami konkursu.

Etap IIa: Pierwsza rozmowa kwalifikacyjna z członkami CU PolSoc. Rozmowy odbędą się  16 grudnia 2017 r. w godzinach przedpołudniowych w Warszawie. Na ich podstawie komisja wybierze 5 lub 6 uczniów, którzy zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu.

Etap IIb: Druga rozmowa kwalifikacyjna z reprezentantami LAS. Rozmowy odbędą się 16 grudnia 2017 r. po południu w Warszawie.
Oficjalna ceremonia zakończenia konkursu oraz ogłoszenie wyników odbędzie się w Warszawie w dniu 16 grudnia 2017 r.

Terminarz

Na zgłoszenia czekamy do 15 listopada 2017 r. do godz. 23:59 (czasu polskiego).

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest tu.

Lista osób zakwalifikowanych do kolejnego etapu zostanie ogłoszona przed końcem listopada.

Rozmowy kwalifikacyjne i ceremonia wręczenia nagród odbędą się 16 grudnia 2017 r.

Nagrody

Laureaci nagrody głównej:

  • Pełne stypendium w Leysin American School na lata szkolne 2018-20 (program IB)
  • Program mentoringowy obejmujący pomoc przy aplikacji na prestiżowe studia na najlepszych uczelniach świata przeprowadzony przez członków CU PolSoc
  • Dwudniowa wycieczka do Cambridge (kwiecień lub maj 2018).

Laureat trzeciego miejsca:

  • Udział w 3-tygodniowym letnim programie edge podczas LAS Summer w wakacje 2018.

Finaliści:

  • Upominki przygotowane przez Leysin American School.

Wszyscy Finaliści konkursu „Cambridge cLASs” zostaną zaproszeni na ceremonię wręczenia nagród oraz otrzymają pamiątkowe certyfikaty.