O konkursie

Kto może wziąć udział w konkursie?

Szukamy osób ambitnych, silnie zmotywowanych oraz posiadających potencjał, by po dwóch latach w LAS odnieść sukces na najbardziej prestiżowych uczelniach na świecie.

Minimalne wymagania umożliwiające aplikację:

– uczeń lub uczennica I klasy liceum trzyletniego w Polsce;

– średnia ocen na świadectwie gimnazjalnym min. 4,7;

– średni wynik co najmniej 75% z każdej z trzech części egzaminu gimnazjalnego (1. język polski i nauki humanistyczne, 2. matematyka i nauki przyrodnicze, 3. język nowożytny);

– bardzo dobra znajomość języka angielskiego;

– udokumentowane osiągnięcia naukowe, szerokie zainteresowania oraz aktywność pozaszkolna.

 

Proces aplikacyjny

Etap I: Aplikacja online. Zgłoszenia przyjmujemy do 15 listopada 2019 r. do godz. 23:59 (czasu polskiego). Formularz zgłoszeniowy dostępny jest tutaj. Do udziału w kolejnym etapie zaprosimy około 20 osób, które automatycznie zostaną finalistami konkursu.

Etap II: Pierwsza rozmowa kwalifikacyjna z członkami CU PolSoc. Rozmowy odbędą się  14 grudnia 2019 r. w godzinach przedpołudniowych w Warszawie. Na ich podstawie komisja wybierze 5 lub 6 uczniów, którzy zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu.

Etap III: Druga rozmowa kwalifikacyjna z reprezentantami LAS. Rozmowy odbędą się 14 grudnia 2019 r. po południu w Warszawie.
Oficjalna ceremonia zakończenia konkursu oraz ogłoszenie wyników odbędzie się w Warszawie tego samego dnia.

 

Terminarz

 

 

Nagrody

Laureaci nagrody głównej:

  • Pełne stypendium w Leysin American School na lata szkolne 2020-22 (program IB).
  • Program mentoringowy obejmujący pomoc przy aplikacji na prestiżowe studia na najlepszych uczelniach świata przeprowadzony przez członków CU PolSoc.
  • Dwudniowa wycieczka do Cambridge (kwiecień lub maj 2020).

Laureat trzeciego miejsca:

  • Udział w 3-tygodniowym programie szkoły letniej LAS summer edge w wakacje 2020.

Finaliści:

  • Upominki przygotowane przez Leysin American School.

Wszyscy Finaliści konkursu „Cambridge cLASs” otrzymają również pamiątkowe certyfikaty.