Podstawowe Informacje

Kto może wziąć udział w konkursie?

Szukamy osób ambitnych, silnie zmotywowanych oraz posiadających potencjał, by po dwóch latach w LAS odnieść sukces na najbardziej prestiżowych uczelniach na świecie. Minimalne wymagania, które musi spełnić aplikant:

 • uczeń lub uczennica I klasy szkoły ponadgimnazjalnej w Polsce;
 • średnia ocen na świadectwie gimnazjalnym min. 4,7;
 • średni wynik testu gimnazjalnego min. 80% w tym min. 75% z poszczególnych części egzaminu; 
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
 • udokumentowane osiągnięcia naukowe;
 • szerokie zainteresowania oraz aktywność pozaszkolna.

 

Proces aplikacyjny

Etap I: Aplikacja online. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest tutaj. Zgłoszenia przyjmujemy do 15 listopada 2017 r. do godz. 23:59 (polskiego czasu). Do udziału w kolejnym etapie zaprosimy około 20 osób, które automatycznie zostaną finalistami konkursu. Lista zakwalifikowanych osób zostanie ogłoszona przed końcem listopada.

Etap II: Pierwsza rozmowa kwalifikacyjna z członkami CU PolSoc. Rozmowy odbędą się 16 grudnia 2017 r. w godzinach przedpołudniowych w Warszawie. Na ich podstawie komisja wybierze 5 lub 6 uczniów, którzy zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu.

Etap III: Druga rozmowa kwalifikacyjna z reprezentantami LAS i członkami CU PolSoc. Rozmowy odbędą się 16 grudnia 2017 r. po południu w Warszawie.
Oficjalna ceremonia zakończenia konkursu oraz ogłoszenie wyników odbędą się w Warszawie 16 grudnia 2017 r.

 

Nagrody

Laureaci nagrody głównej:

 • pełne stypendium w Leysin American School na lata szkolne 2018-20 (program IB);
 • program mentoringowy obejmujący pomoc przy aplikacji na prestiżowe studia na najlepszych uczelniach świata przeprowadzony przez członków CU PolSoc;
 • dwudniowa wycieczka do Cambridge (kwiecień/maj 2018).

Laureat trzeciego miejsca:

 • udział w 3-tygodniowym programie edge podczas LAS Summer w wakacje 2018.

Finaliści:

 • upominki przygotowane przez Leysin American School.

Wszyscy finaliści konkursu „Cambridge cLASs” zostaną zaproszeni na ceremonię wręczenia nagród oraz otrzymają pamiątkowe certyfikaty.